NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Skupiamy się głównie na produkcji wysokiej jakości oprzyrządowania w postaci kokil, form do produkcji odlewów oraz części maszyn i elementów dla różnych gałęzi przemysłu.
W skład naszej oferty wchodzi:

 • Regeneracja oprzyrządowania odlewniczego (Napawanie laserowe). Oferta powstała w wyniku realizacji projektu:
  „Rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie GTS Grzegorz Stawiński szansą wdrażania innowacji”,
 • Wykonanie form, kokil do odlewania aluminium,
 • Elementy form,
 • Obróbka elektroerozyjna,
 • Projektowanie i produkcja przyrządów do obróbki CNC,
 • Produkcja części maszyn itp.
 • Obróbka odlewów.

Jesteśmy również otwarci na współpracę w innych dziedzinach przemysłu.

OFERTA REGENERACJI

Firma GTS Grzegorz Stawiński z przyjemnością informuje iż wzbogaca swoją ofertę o innowacyjną metodę regeneracji form wielkogabarytowych, metodą „na zimno”.
Metoda ta odznacza się następującymi cechami:

 • możliwość uzyskania najlepszych jakościowo napoin, spośród wszystkich znanych i dostępnych metod napawania (drobnoziarnistość struktury, brak wad
  wewnętrznych, możliwość uzyskania określonego składu chemicznego napoiny – można uzyskać skład chemiczny inny niż podłoża, co z kolei umożliwia
  napawanie np. form ze stali konstrukcyjnych kompozytami metalowo ceramicznymi),
 • niewielkie nadtopienie materiału podłoża, co powoduje powstawanie naprężeń spawalniczych o niewielkiej wartości i minimalne oddziaływanie cieplne na formę,

 • dokładność realizacji procesu napawania przy wykorzystaniu odpowiednich, wysokiej jakości maszyn i urządzeń,
 • możliwość napawania wielowarstwowego, co pozwala na uzyskanie żądanych właściwości napawanej powierzchni,
 • zróżnicowanie grubości napoin.

Wyżej wymieniona technologia została zastrzeżona zgłoszeniem patentowym.

Wyżej wymieniona oferta związana jest z realizacją projektu: „Rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie GTS Grzegorz Stawiński szansą wdrażania innowacji” nr wniosku RPWP.01.02.00-30-0080/17.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 • ul. Okrężna 1,
  64-111 Lipno
  POLSKA

 • + 48 722 272 507