Fundusze Europejskie

Rozwój dzięki funduszom z UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie GTS Grzegorz Stawiński szansą wdrażania innowacji

Przedmiotem projektu jest utworzenie działu badawczo-rozwojowego w firmie GTS Grzegorz Stawiński. Wnioskodawca dokona zakupu 5 środków trwałych – będą to specjalistyczne urządzenia, które pozwolą prowadzić prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod regeneracji form wykonanych z materiałów trudno spawalnych (stale do pracy na gorąco, żeliwo). Nowo opracowana technologia pozwoli na obniżenie kosztów regeneracji form poprzez zastosowanie nowej technologii.

Wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będą wdrażane bezpośrednio w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy oraz szeroko rozpowszechniane poprzez współpracę z jednostkami naukowymi i naukowcami z branży odlewnictwa. W wyniku realizacji planu badawczego powstanie technologia, która Wnioskodawca szeroko rozpowszechni – m.in. poprzez publikacje w prasie naukowej. W celu zabezpieczenia własności intelektualnej zostanie zgłoszone zastrzeżenie patentowe.

Tytuł projektu: Rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie GTS Grzegorz Stawiński szansą wdrażania innowacji.
Nr wniosku: RPWP.01.02.00-30-0080/17
Wartość projektu: 1 075 881,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 699 760,00 PLN

RAPORT GTS-GS