CERTYFIKATY

polityka jakości

Polityka Jakości
Data wydania 02.11.2022
F-5.2_1

Firma GTS-GS oferuje usługi projektowania i obróbki części maszyn, oprzyrządowania oraz elementów form wtryskowych i odlewniczych.
Wiedza i doświadczenie z zakresu obróbki skrawaniem i odlewania, powiązana nowoczesnym systemem wspomagania projektowania i wytwarzania jakim są systemy CAD/CAM, pozwoliły stworzyć kompleksową obsługę odlewni pod względem produkcji i regeneracji oprzyrządowania odlewniczego. Nowoczesny park maszynowy wraz z biurem konstrukcyjno – technologicznym, w którym pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierów, umożliwiają indywidualne podejście do wymagań klienta i zapewnienie wysokiej jakości usług.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 pozwala na utrzymanie dobrej pozycji na rynku oraz stałe podnoszenie efektywności i skuteczności pracy. Zobowiązujemy się do spełnienia mających zastosowanie wymagań i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Aby spełnić wymagania Klientów wyznaczamy sobie następujące cele:

  • Profesjonalne świadczenie usług dla firm krajowych, zagranicznych oraz osób prywatnych,
  • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i terminowości dostaw,

  • Nawiązywanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientem poprzez wspólne ustalenie zakresu usług i dostosowanie do indywidualnych potrzeb,

Ustanowione cele realizujemy poprzez:

  • Podwyższanie kompetencji personelu,

  • Uwzględnianie oczekiwań Klientów w planach poprawy jakości,

  • Przestrzeganie norm etyki zawodowej, a w szczególności zasady poufności uzyskanych informacji,

  • Zaangażowanie kierownictwa w tworzenie warunków do rozwoju i ciągłego doskonalenia.

5.2 POLITYKA JAKOŚCI

Grzegorz Stawiński – Właściel
Lipno 07.11.2022 rok